سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهنوش شعرباف – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق آلیاژ سازی مکانیکی مخلوط پودرهای آهن، نیوبیوم و گرافیت با هدف ایجاد ساختارنانو کریستال حاوی ۱۰ و ۲۰ درصد حجمی فازNbC در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای انجام شد و تأثیر عملیات آلیاژ سازی مکانیکی و عملیات حرارتی بعدی بر اندازه دانه های آهن و فازهای ایجاد شده بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایشزمان آلیاژ سازی مکانیکی اندازه دانه های آهن کاهشیافته و بهحد ۲۰-۱۴ نانومتر می رسد فازهای Fe3C,NbC بطور مستقیم در طی الیاژسازی مکانیکی و بدون عملیات حرارتی تشکیل نمی شود اما انجام عملیات حرارتی بر روی پودر بعد از آلیاژسازی مکانیکی منجر به تشکیل Fe3C,NbC می گردد.