سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر نریمان یوزباشی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
ساسان یزدانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی –

چکیده:

در این تحقیق رفتار خستگی فولاد SAE 1045در دو حالت پایه و آماده سازی شده جهت پوشش کاریالکترولس بررسی شد . بدین منظور نمونه های آزمایش در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه نگه داشته شدند ، تا ریزساختار کاملاًً آستنیتی حاصل شود . عملیات سخت کاری نمونه ها با کوئنچ در روغن ۶۰ درجه سانتیگراد انجام شد . جهت حذف تنش های ناشی از کوئنچ و نیل به ریزساختار تعادلی تمامی نمو نه ها در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگرادمورد عملیات بازپخت قرار گرفتند . یک سری از نمونه ها در همین حالت باقی ماندند . در حالی که سری دوم نمونه ها مورد عملیات آماده سازی قبل از پوشش کاری قرار گرفتند . استحکام کششی، استحکام خستگی، ریزساختار و سطوح شکست خستگی به وسیله آزمون های مکانیکی و میکروسکوپ الکترونی جاروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج آزمون های مکانیکی نشان داد، خواص کششی در اثر عملیات آماده سازی قبل از پوشش کاری تغییر قابل ملاحظه ای نکرده، درحالی که استحکام خستگی تحت تأثیر این عملیات افزایش مییابد.