سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا نیک سرشت – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی گلعذار – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد تحویلیان – شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)

چکیده:

در این تحقیق تأثیر سیکل های مختلف عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۱ به روش TIG مورد ارزیابی قرار گرفته است . به این منظور از ورق های آلومینیمی ۶۰۶۱ به ضخامت ۲mm استفاده شد . در ادامه پس از عملیات اسیدشویی و تمیزکاری، نمونه ها در شدت جریان ۸۰A ، ولتاژ ۱۱V و سرعت جوشکاری s-1و ۱/۲mm تحت فرایند جوشکاری TIG قرار گرفتند. جهت بررسی تأثیر عملیات حرارتی، سیکلهای متفاوت عملیات T6 قبل و بعد از جوشکاری روی نمونه ها اعمال گردید. ساختار منطقه جوش قبل و بعد از عملیات T6 توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به سیستم EDS مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین به منظور بررسی تغییرات سختی در محل جوش، پروفیل سختی مقطع عرضی نمونه ها رسم گردید . نتایج بررسی ها نشان داد که اعمال عملیات T6 بعد از جوشکاری، بیشترین افزایش سختی محل جوش را به همراه دارد . همچنین مشاهده شد که سخت ی حاصل از منطقه جوش در کلیه سیکل های عملیات حرارتی بیشتر از نمونه خام آنیل است.