سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی گنجی مرادی – مدیریت فنی مهندسی شرکت گیره ساز غرب

چکیده:

آلیاژ با استاندارد ) ASTM A 532 Class II type B چدن سـفید کـروم – مولیبـدن دار ) دارای مقاومـت عـالی در برابر سایش، ضربه، انعطاف پذیری ، چقرمگی بالا و قابلیت جوش پذیری با فولاد نـرم مـی باشـد . عوامـل مـؤثر بـر بهبود خواص مقاومت به سایش، ضربه و چقرمگی آلیاژ عبارت است از : انتخاب ترکیب شیمیایی، دمای بارریزی، اجرای فرایند عملیات حرارتی، ریز ساختار . در این پژوهش تأثیر نوعی پروسه عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی، بویژه سختی، رفتار سایـشی و طـول عمـر قطعـــات ســـاخته شـــده از چـــدن مقـــاوم بـــه ســـایش پـــر کـــروم ) ) ۱۴–۱۸ % Cr بـــا اســـتاندارد مـــواد اولیـــه است ASTM A 532 Class II type B . مورد بررسی قرار گرفته