سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، و محقق مرکز تحقیقات الکتروسرام دانشگ
محمدحسین شمس – محقق مرکز تحقیقات الکتروسرام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فریت باریم با ترکیب BaFe12-x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x /2O19 به روش حالت جامد تهیه شد. فریت ها دارای دانه های هگزاگونال شکل و بدون ناخالص می باشند. فریت های تهیه شده با پلیمر پلی وینیل کلراید به نسبت وزنی ۸۰ به ۲۰ مخلوط شد تا اینکه ماده مرکب فریت – پلیمر تهیه شد. آزمایشهای VSM ،SEM ،XRD و جذب توسط دستگاه vector network analyzer بر روی نمونه های تهیه شده انجام شد. نتایج آزمایشها نشان می دهد که ساختار نوع M و بدون حضور فاز ثانویه در فریت ها تشکیل شد. همچنین نمونه های حاوی مقدار بالاتر سطح زیر منحنی هیسترزیس، میدان پسماند زدا و نفوذپذیری مغناطیسی دارای تلفات مغناطیسی بیشتری می باشد. تحقیقات انجام شده مشخص کرد که فریت BaFe12-x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x /2O19 با (X=2) می تواند به عنوان یک جاذب پهن باند در فرکانس های بالاتر از ۱۵GHz عمل کند میزان جذب در بعضی از فرکانسها بیشتر از ۲۵dB- می باشد. این موضوع نشان می دهد که با کنترل ترکیب شیمیایی فریت و با افزودن عناصر آلیاژی فرکانس تشدید فریت باریم از ۴۸GHz به فرکانسهای ردیف باند Ku کاهش می یابد.