سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کتایون اورنگ – پژوهشگاه هوافضا
زهرا پیله وری – پژوهشگاه هوافضا
احسان علوی – پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

یکی از شغل های پرتنش، کار در مجموعة کادر پرواز است که وظیفة حفظ جان مسافران و همچنین هزینه های بالای فعالیت های هوایی، برنامة کاری شیفتی آن را براساس آنالیزهای شغلی در زمرة شغل های پراضطراب قرار داده است . هدف از این مطالعه بررسی علل ایجاد تنش های روحی در کادر پرواز و افزایش سطح سلامت روحی و جسمی جهت ارتقای ایمنی پرواز هاست که در آن عوامل تنش زای روحیروانی در سه گروه متصدیان کنترل ترافیک، خلبانان و مهمانداران به طور جداگانه شرح داده شده است و راهکارهایی در جهت کاهش آن ارائه شده است .