سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
داوود دارابی – دانشجوی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

از آنجا که تست های پر وازی مدل هایی از پرنده های با سرنشین و بدون سرنشین در فرودگاه و بعضاً در شهرهای مختلفی از کشور انجام می گیرد، بدیهی است عواملی نظیر دما، فشار، چگالی و ارتفاع از سطح دریا و به طور کلی شرایط اقلیمی در مکان و زمان انجام تست، اثر زیادی بر نتایج حاصل از آن دارد و باید نسبت به عوامل ذکرشده آگاهی کامل داشت . همچنین لازم است تأثیرات آنها را در تفسیر نتایج حاصل از انجام آزمایش ها مورد توجه قرار داد . بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن ایجاد آشنایی اولیه با برخی پدیده های مهم اتمسفری، به بررسی شرایط پروازی نظیر بارش بار ان، تگرگ و یخ زدگی در حین پرواز پرداخته و سپس با استفاده از اطلاعات آماری موجود در برخی از نقاط کشور از جمله شهر تهران، میزان اختلاف داده های حقیقی را با داده های مربوط به اتمسفر استاندارد که در مراحل طراحی از آن استفاده می شود، مقایسه کرده است