سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید ایروانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان ربیع زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پل یتکنیک تهران)
ناصر ثقه اسلامی – دکترای مهندسی شیمی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی زیودار – دکترای مهندسی شیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

روش استخراج حلالی، یک فرایند شیمیایی است که در این روش فلزات موجود در فاز آبی برای تشکیل کمپلکس آلی با یک ماده آلی واکنش م یدهند و فلز مورد نظر از فاز آبی وارد فاز آلی گشته و استخراج صورت م یگیرد. به دلیل کاربردهای مختلف عناصر نادر در صنایع مختلف و نیز جلوگیری از هدر رفتن آنها و آلودگ یهای بعدی ناشی از آن، در این مقاله استخراج حلالی عناصر نادر از محلول لیچینگی که حاوی اورانیوم و عناصر مختلفی از قبیل: آهن، آلومینیوم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، توریم و . . . م یباشد، بررسی شده و روشی برای جداسازی و خال صسازی عناصر نادر از محلول ارائه گردیده است. حلال مورد استفاده برای استخراج عناصر نادر دی -دو اتیل هگزیل فسفریک اسید حل شده در کروزین انتخاب گردیده و پارامترهای بهینه برای استخراج معین شده است. از پارامترهای مختلف موثر در استخراج عناصر نادر از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم، در این مقاله به بررسی غلظت یون فلز، غلظت استخراج کننده و نسبت فازها پرداخته شده است.