سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالرضا علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،

چکیده:

در این مقاله، رفتار اتصالات خورجینی با اعمال فرمهای جدید نبشی اتصال، بررسی شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، از بارزترین ضعفهای اتصالات خورجینی، شکست ترد جوش در کنج های نبشی اتصال می باشد. بر این اساس، سعی شده است تا با انتخاب فرم مناسب نبشی های اتصال از تمرکز تنش در کنج ها کاسته و به ظرفیت شکل پذیری اتصال افزوده شود. بدین منظور به کمک نرم افزارANSYSیک اتصال خورجینی با سه فرم نبشی اتصالمدل گردیده است . در مدل اول جوشها و نبشی های اتصال به فرم متداول و در دو مدل دیگر به فرم پیشنهادی مدل شده اند. بررسی نتایج نشان می دهد که هرچند استفاده از فرمهای پیشنهادی نبشی های اتصال، تنشهای جوش کنج را بیش از % ۱۰ کاهش می دهد، اما در افزایش شکل پذیری این نوع از اتصالات تأثیر بسزایی در حدود دو برابر دارد.