سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خ
جمال زمانی اشنی – دکترای مکانیک و دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
سیدامید میرمحمدصادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خ
سیامک اکبرزاده – کارشناس ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر فشار کوبشی اعمالی بر روی بستر پودر خام قبل از تفجوشی لیزری پرداخته شده است.میزان این فشار کوبشی مؤید چگالی بستر پودر خام قبل از تفجوشی میباشد. هر قطعه به صورت تک لایه و تنها با یک بار اسکن لیزر بر روی بستر پودر آزاد به عمق ۵ میلیمتر و در خلاء تولید شده است. به منظور ایجاد فشار کوبشی بسترپودر خام توسط یک جک هیدرولیکی تحت فشارهای ۱، ۱۰ ، ۲۵ ،۷۵ و ۱۰۰ بار قرار گرفته و سپس تمام این بسترها با شرایط مشابه تفجوشی شد هاند. از مقایسه نمونه های تولید شده در فشا رهای مختلف این مطلب درک شد که فشار اعمالی به بستر پودر خام دارای نقطه بهینه ایست. در واقع بهترین کیفیت قطعات تولیدی با کمترین میزان گوی شدگی و یا انحنا، در فشار حدود ۷ بار حاصل می شود.