سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رسول آذری خسروشاهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

جوشکاری TIG یکی از روش های خوب برای دستیابی به جوشی با کیفیت در آلیاژهای آلومینیم محسوب میشود. اما مشکل عمده این روش کم بودن عمق نفوذ و پایین بودن راندمان تولید آن است. جوشکاری A-TIG روشی جدید، با استفاده از فلاکسهای اکسیدی قادر به افزایش عمق نفوذ در جوش آلومینیم میباشد. لذا در این تحقیق اثر فلاکس اکسیدی SiO2 در افزایش عمق نفوذ و خواص جوش آلومینیم مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمونهای چشمی و متالوگرافی ماکروسکوپی مشخص نمودند که با افزودن فلاکس اکسیدی SiO2 عمق نفوذ جوش تا ۲/۵ برابر نسبت به جوشکاری TIG، افزایش یافته و همچنین پهنای جوش کاهش یافته است. همچنین نتایج آزمونهای مکانیکی نشان داد که استحکام کششی جوش حاوی فلاکس از حالت بدون فلاکس بیشتر میباشد. که علت این افزایش خواص مکانیکی، ریز شدن دانههای منطقه جوش تشخیص داده شد.