سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی رضوان – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

با مطالعه دقیق حرکت های دینی و اصلاحی از قرن اخیرتا کنون ، و صرف نظر از اینکه این حرکت ها هر کدام درچه نقطه ای از جهان اسلام شکل گرفته و رشد کرده باشند ،به این نتیجه می رسیم که نقطه حقیقی اتصال میان انها کتاب آسمانی قرآن بوده است . توجه کامل و همه جانبه قرآن از سوی مصلحان دینی پس از آن رخ داد که قرآن برای مدتی تقریباً طولانی مهجور بود و در اندیشه و فکر و زندگی مردم چنان جایگاهی نداشت . رگ سید جمال الدین اسد آبادی یکی از این مصلحان بیدار بود که با سلاح قرآن وارد میدان شد و به تبین آموزه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی قرآن پرداخت . وی در نتیجه سفرهای متعددی که به ممالک اسلامی از جمله ایران ، افغانستان ، مصر ، عثمانی و … نمود، دید جامع و کاملی نسبت به قرآن پیدا کرد و از دایره تنگ تفسیرهای لفظی وشکلی و سنتی پا فراتر ﻧﻬاد و حتی دیدگاه های برخی مفسران زمان خویش را نقد نمود. مقالات منتشر شده در عروه الوثقی بیشتر مستند به آیات قرآنی است و نام این نشریه نیز خود حاکی از این تأثیر ژرف و عمیق است . در جای جا ی دیگر نوشته های سید جمال الدین هم اشاره های صریح و ضمنی به آیات حیات بخش قرآن کریم دیده می شود .