سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژگان یگانه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
یحیی رضایی نژاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از عناصر غذائی و مواد آلی و ارزانی قیمت، امروزه به طور وسیعی به عنوان کود ویا اصلاح کنندة ویژگی های فیزیکی خاک مورد استفاده قرار می گیرد[ ۲]. از آن جائی که لجن فاضلاب حاوی مقادیر زیادی املاح محلول می باشد، لذا کاربرد آن احتمال افزایش شوری خاک را مطرح می کند[ ۱،۶،۴ و ۳]. هدف از انجام این پژوهش بررسی تغییرات پارامترهای شوری در پروفیل خاک در اثر کاربرد لجن فاضلاب میباشد.