سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
فریده عظیمی – استادیار دانشگاه
علی روزی طلب – کارشناس عمران سازمان آب و برق

چکیده:

محدود بودن منابع آب در کشورمان، حفاظت، حراست، و بهره برداری بهینه از آن را به منظور تامین نیازهای آبی آیندگان طلب میکند، دستیابی به این اهداف جز با تهیه بیلان دقیق منابع آب و ارزیابی پتانسیل آن امکانپذیر نمیباشد . مشخص کردن اجزاء بیلان آب در بررسی فرآیندهای غالب هیدرولوژیکی که در یک حوزه اتفاق میافتد اهمیت فراوانی دارد . از این رو لازم است که کلیه اجزای بیلان با دقت بالایی محاسبه گردد . در مقاله حاضر ضمن بررسی و محاسبه بیلان آبی سال ۸۳-۸۴ دشت گلگیر به بررسی بیلان هیدروکلیماتولوژی تورنت وایت محدوده پرداخته وازنظر هیدروژئولوژیکی سازند آسماری، گچساران و رسوبات عهد حاضر ( مخروطه افکنههای سازند آسماری ) حائز اهمیت و سازندهای دیگر از نظر هیدروژئولوژیکی نقشی ندارند و یا اینکه تأثیر منفی روی کیفیت آب زیرزمینی می گذارند مورد بحث قرار گرفته است