سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا حجازی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت
زهره حمیدی اصفهانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت

چکیده:

عملکرد بیوراکتور تخمیر حالت جامد زیموتیس با کشت قارچ آسپرژیلوس نایجر بر سبوس گندم با سه متغیر رطوبت اولیه سوبسترا، دمای صفحات خنک کننده و سرعت هوادهی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد افزایش دمای صفح ههای خنک کننده از ۳۰ به ۳۵ درجه سانتیگراد، افزایش رطوبت سوبسترا از ۵۳ به ۵۸/۵ درصد و کاهش سرعتهوادهی، موجب افزایش شیب دمایی و افت فشار در طول بستر بیوراکتور و همچنین کاهش میزان تجمعی تولید دی اکسید کربن در طول فرآیند م یشود.