سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی فیروزی ابهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مسعود رادمهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
علی عزیزپور – دانشگاه علم و فناوری مازندران

چکیده:
در این مقاله تأثیر محدود کننده جریان خطا ابررسانا بر عملکرد شبکه مجهز به نیروگاه بادی به عنوان واحدهای تولید پراکنده، مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از انرژی باد برای تولید انرژی الکتریکی طی سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. با افزایش نفوذ توربین های بادی در سیستم الکتریکی، باعث افزایش جریان اتصال کوتاه می گردد. جریان اتصال کوتاه، باعث وارد آمدن استرس های مکانیکی و حرارتی متناسب با مجذور دامنه جریان اتصال کوتاه به تجهیزات و اسیب آنها می گردد. یکی از روشهای ساده و رایج برای کاهش دامنه جریان خطا و جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات استفاده از محدود(می باشد، که استفاده از آنها در توزیع را امری اجتناب ناپذیر می نماید. FCL کننده های جریان خطا) با افزایش از آنجائیکه مناطق با پتانسیل انرژی باد لزوماً در نزدیکی مراکز مصرف نمی باشند. بررسی، مدل سازی و تحلیل مزارع بادی از نظر حفظ پایداری سیستم و کیفیت توان و قابلیت اطمینان مطلوب از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. در این مقاله کارایی محدودکننده جریان خطا ابررسانا در سیستم قدرت حاوی توربین های بادی توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC مورد شبیه سازی و مطالعه قرار گرفته است.