سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهرداد ضیایی ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران
فروغ مرتضایی نژاد – استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده: