سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه ورپشتی – دانشگاه اصفهان
ناصر موحدی نیا – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

شبکههای نسل آینده (NGN) از موضوعات مطرح در سال های اخیر است. ایده اساسی در این شبکه انتقال صدا، تصویر و داده در بستر یک ارتباط است. پروتکلی که به این منظور مورد توجه قرار گرفته است، زیر سیستم چندرسانهای اینترنت(IMS)میباشد. تأخیر برپاییجلسه برای کاربردهای تعاملی مانند صدا مستقیماً بر کیفیت سرویس ارائه شده به کاربر و میزان بهره وری از شبکه تأثیر می گذارد . آغاز ارتباطات تعاملی صدا و کنترل آن درIMS بر اساس قراردادSIP(قرارداد آغاز جلسه) که یک قرارداد مبتنی بر متن است نهاده شده است. از سوی دیگر پایین نگه داشتن تأخیر سیگنالینگ درIMSیکچالش میباشد. این مسأله در محیط بیسیم، به علت مشکلاتی مانند محوشدگی کانال، به طور حادتری مطرح میگردد. محوشدگی منجر به عدم سرویس دهی و در نتیجه افزایش تأخیر میگردد. ما در این مقاله میزان تأخیر برپایی جلسهIMS را در شبکه بیسیم بادر نظر گرفتن مسأله محوشدگی کانال تحلیل کرده و سپس شیوه ای برای کاهش این تأخیر ارائه میکنیم. کارایی این روش با استفاده از شبیه سازی ارزیابی شده است.