سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
فرشته آفاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
هادی پورشافعی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:
ارتباط تنگاتنگ انسان با محیط موجب شده است که محیط به عنوان یک محور اساسی در شکل گیری رفتار و شخصیت انسان نقش تعیین کننده ای داشته باشد، به نحوی که محیط عامل زیربنایی در تکوین و تکامل طبیعت و اخلاق انسان می تواند باشد. روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای می باشد و تلاش دارد به بیان تأثیر محیط جغرافیایی و طبیعی بر تربیت انسان از دیدگاه قرآن، نهج البلاغه و روایات بپردازد و به موازات آن، نظر دانشمندان اسلامی نظیر ابن سینا، جاحظ و ابن خلدون را بیان نماید. از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، محیط طبیعی و جغرافیایی، تدثیر دائمی بر رفتار و شخصیت انسان ندارد و تأثیر اراده بسیار مهمتر دانسته شده است و دانشمندان اسلامی نیز در مورد میزان تأثیر اقلیم بر اخلاق انسان ها، آراء متفاوتی دارند.