سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین روشندل – دانشگاه صنعتی شریف
اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد – دانشگاه تربیت مدرس
بیژن فرهانیه – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیل سوختی یک دستگاه الکتروشیمیایی است که می تواند انرژی شیمیایی را به طور مستقیم به ان رژی الکتریکی تبدیل کند . از مزایای این سیستم می توان به راندمان بالا، عدم آلودگی محیط زیست و استفاده در سطوح مختلف تولید قدرت اشاره کرد . پیل های سوختی بنا به نوع الکترولیتی که از آن استفاده می کنند طبقه بندی می شوند . که انواع مختلف آنها عبارتند از : پیل های سوختی پلیمری، پیل های سوختی قلیایی، پیل های سوختی اکسید جامد و پیل های سوختی کربنات مذاب . تاکنون پیل های سوختی پلیمری به دلیل چگالی قدرت بالا و کار در دمای پایین بیش از سایر انواع
پیل های سوختی مورد توجه قرار گرفته اند . یک پیل سوختی PEM با توجه به ال کترولیت پلیمری خود، برای رسانش یون ها باید دارای رطوبت کافی باشد . اگر این رطوبت ت أمین نشود رسانندگی غشا کاهش یافته، توان خروجی پیل دچار افت می شود . از طرف دیگر مقدار آب اضافی باعث بسته شدن منافذ الکترودها شده، مانع رسیدن هوا برای انجام واکنش شیمیایی در پیل می شود . در این مقاله ابتدا انواع افت پتانسیل هایی که یک پیل سوختی PEM در کارکرد خود با آنها رو به رو است محاسبه می شود و سپس ت أثیر کاهش یا افزایش مقدار رطوبت پیل بر ولتاژ کارکردی آن با استفاده از یک برنامه کامپیوتری مورد بررسی قرار می گیرد