سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طوبی روستا – کارشنا سی جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
حمید روستا – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارسنجان

چکیده:

از نظر بسیاری از صاحبنظران اجتماعی اوقات فراغت موجب رفع خستگی ناشی از کارو تعهدات اجتماعی، باعث سرگرمی و تفریح و بالأخره موجب رشد و پیشرفت و شکفتگی شخصیت انسانی است. با درک این موضوع ضروری است که با ایجاد تفرجگاها و مراکز تفریحی که جزء نیازهای اساسی هر جامعه به شمار می آید فضای سالمی را برای توسعه بیشتر آنها فراهم نمود.ارزش گذاری ارزش ریالی پارکهای جنگلی و دانستن ارزش و اهمییت آنها که از جمله مراکزمهم تفرجی به شمار می آیند بی شک می تواند در مدیریت جامع آنها تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس این پژوهشارزش تفرجگاهی پارکهای جنگلی ایران در منطقه پارک جنگلی بناب با استفاده از ارزش گذاری مشروط در سال ۱۳۸۷ بعد از اقدامات مدیریتی انجام شده نسبت به سال ۱۳۸۶ برآورد شده است و با ارزش تفرجگاهی پارک (به دست آمده با ازهمین روش )در سال ۱۳۸۶ مقایسه گردیده است.براساس آن ۷۰۵۸۳۱۵ ریال افزایشارزش تفرجی پارک در هر هکتار مشاهده می شود که می توان دلیل این امر را در انجام اقدامات مدیریتی و افزایشامکانات رفاهی بیشتر و توسعه بیشتر و بهتر پارک جستجو کرد که باعث بالا رفتن هزینه های پرداختی و افزایشWTP و به تبع آن افزایش ارزش پارک را به دنبال داشته است. بنا بر این با توجه به نیاز و استقبال روز افزونی که از تفرجگاهها احساس می شود، می بایست هرچه سریعتر نسبت به توسعه این مراکز بسیار مهم و مدیریت هر چه بهتر آنها اقدام نمود ، چرا که : مدیریت بهتر مساوی است با افزایش ارزش تفرجگاه و ایجاد یک جامعه سالم و سازنده و این امر با هماهنگی برنامه های اقتصادی و رفاهی جامعه امکان پذیر می باشد