سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خوش خلق – دانشگاه صنعت آب و برق
محمدرضا نقاشان – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

منظور بررسی اثر مسدود شدن کانالهای آب در شینه ه ای ژنراتور بر افزایش دمای شینه و بار مجاز ماشین، یک مدل نرم افزاری به روش اجزا محدود ساخته و تعدادی آزمایش بر روی آن انجام می شود . با استفاده از این آزمایشات دمای نقاط مختلف شینه بازای جریان نامی و مسدود بودن کانالهای انتقال آب در حالات مختلف بدست می آید . هدف نهایی انجام این پروژه بدست آوردن معیاری برای بارگیری مجاز از ژنراتور در حالت مسدود بودن تعدادی از کانالهای آب میباشد