سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدیان – گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مسعود رهنمافلاورجانی – کارشناس ارشد اداره کل بازرگانی اصفهان

چکیده:

با وجود اینکه برخی از پژوهشگران در مؤثر بودن مشارکت کاربر بر موفقیت پروژه سیستم اطلاعات مدیریت تردیدی ندارند . یافته پژوهش ها روشن می سازد این رابطه می تواند به دلیل تأثیر عوامل زمینه ای و موقعیتی همیشه و همه جا برقرار نباشد . این مقاله دست آو رد پژوهشی است که تأثیر مشارکت کاربر بر موفقیت پروژه سیستم اطلاعات مدیریت را با توجه به دو عامل زمینه ای
و موقعیتی سبک مدیریت و مرحله رشد سیستم، در شش شرکت مجتمع فولاد مبارکه، سیمان سپاهان، پلی اکریل، ذوب آهن، پالایش فرآورده های نفتی و پتروشیمی اصفهان مورد بررسی قرار داده است . یافته های پژوهش نشان می دهد : (۱ مشارکت کاربر فقط در مرحله توسعه بر موفقیت پروژه سیستم های اطلاعات مدیریت تأثیر دارد . (۲ سبک های مدیریتی مدیران سیستم های اطلاعات مدیریت بر موفقیت پروژه سیستم تأثیری ندارد . (۳ سبک های مدیریتی مدیران سیستم های اطلاعات مدیریت فقط در مرحله توسعه سیستم بر مشارکت کاربر تأثیر دارد . (۴ سبک های مدیریتی مدیران و موفقیت سیستم در مراحل گوناگون رشد سیستم تغییرمی کند