سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار علوم خاک دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در حال حاضر استفاده مجدد از پساب کارخانجات صنعتی جهت آبیاری زمینهای کشارزی روند رو به رشدی پیدا کرده است : کمبود آب، دفع پساب تصفیه خانه ها، نیاز به تولید بیشتر فرآورده های کشاورزی و صرفه جویی در مصرف کودهای سنتزی از جمله دلایل استفاده مجدد از پساب می باشد . استفاده مجدد از پسابهای صنعتی و خانگی در اراضی کشاورزی در سالیان اخیر موجبنگرانیهایی مبنی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و راهیابی آنها به گیاهان زراعی شده است . اهمیت مسئله در این است که این عناصر با فرآیندهای معمول تصفیه پساب کاملا حذف نشده و در صورت آبیاری طولانی مدت در خاک تجمع یافته و سپس توسط گیاهان زراعی جذب و پس از ورود به بدن مصرف کننده اثر سوء ایجاد می کند .
از جمله گیاهانی که به طور عمده توسط پساب شهری و صنعتی آبیاری می گردند سبزیجات می باشند [.۱] مصرف روزانه سبزیجات برگی از جمله کاهو و تره به سبب ارزش غذایی فراوان توصیه شده است . تره به صورت تازه و خشک شده در بسیاری از غذاهای ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین به صورت سبزی ادویه ای و طبی از آن استفاده می شود . [۲] با توجه به مصرف زیاد کاهو و تره در ایران و خطرات ناشی از حضور فلزات سنگین تحقیق جاری به منظور تعیین غلظت عناصر سنگین در این دو سبزی و مطلوبیت کاربرد پساب صنعتی انجام می گیرد .