سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز احمد زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
زهرا شوری – کارشناس و مشاور موسسات آموزش زبان خرمشهر
قاسم رکابدار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
دکتر احمد بیانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

نقش و اهمیت آگاهی اساتید از ابعاد گوناگون روشهای تدریس زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان بر اساس تحلیلهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.عوامل تشکیل دهنده سطح آگاهی اساتید در پرسشنامه ها نشاندهنده ضرورت افزایش تکنیک های آموزشی، توجه بیشتر به موقعیت روانشناختی فراگیران، و افزایش تخصص و در عین حال شکست قالب اندیشی در امر تدریس بود و همچنین احتمال تأثیر جنسیت استاد و دانشجو در پیشرفت تحصیلی زبان آموزان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.