سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان ابوالقاسمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر میزان کروم و کارسرد و دما بر رفتار تبلور مجدد ایزوترمال آلیاژ مس – کروم پرداخته شد . برای تهیه این آلیاژ از کوره ذوب القایی استفاده شد و نمونه ها با درصدهای مختلف کروم ریخته گری شدند و تحت نورد با ۳۰ و ۶۰ درصد کاهش ضخامت قرار گرفتند. سپس نمونه ها در دو دمای ۴۵۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شدند و سختی آن ها قبل و بعد از عملیات حرارتی اندازه گیری شد. با تعیین پارامتر شبکه که با استفاده از آزمایشXRD تعیین گردید میزان انحلال کروم در زمینه آلیاژ بدست آمد.در نهایت نمونه ها متالوگرافی شده و به کمک روش شمارش نقطه ای کسر حجمی تبلور مجدد تعیین گردید . براساس نتایج بدست آمده افزایش درصد کروم محلول سبب تأخیر در پدیده تبلور مجدد شد و افزایش دما سرعت پدیده تبلور مجدد را افزایش داد و در زمانهای مشابه ، با افزایش دمای آنیل کسر حجمی مناطق تبلور مجدد یافته افزایش یافت. میزان تغییر فرم نیز سبب افزایش تبلور مجدد نمونه ها شد، ضمن اینکه سختی آن ها را نیز افزایش داد.