سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب الله نصیری – نصیری،استادیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی شریف
احسان جعفریان – احسان،جعفریان،کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی ش

چکیده:

دراین مطالعه ،تاثیر نحوه سرویس دهی در عوارضی بر هزینه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه مورد بررسی قرار گرفته است.سیستم الکترونیکی اخذ عوارض ،یک روش جدید برای گرفتن عوارض است . در این سیستم وسایل نقلیه برای پرداخت عوارض نیازی به توقف ندارند که همین امر باعث افزایش ظرفیت عوارضی میشود. این تحقیق تلاشی برای ارزیابی عملکرد این سیستم و بررسی منافع آن نسبت به سیستمهای قدیمی است. با توجه به هدف مطالعه با استفاده از نرم افزار VBیک مدل شبیه سازی تهیه گردید و اعتبار آن با بکارگیری آمارهای بدست آمده از عوارضی مهرشهر کرج مورد ارزیابی قرار گرفت و.نتایج نشان میدهد که در صورت استفاده از این سیستم به مقدار قابل ملاحظه ای از هزینه ها کاسته میشود