سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نفیسه یغمائیان – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
جواد گیوی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گچ به عنوان ترکیب اصلی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک می تواند در خاک های شور هم وجود داشته باشد . رفتار ژئوشیمیایی گچ در خاک تحت تأثیر وجود یون ها در محلول خاک می باشد گچ حلالیت نسبتاً بالایی دارد و به راحتی در خاک توزیع می یابد . حلالیت گچ تابعی از درجه حرارت، اندازه ذره و حضور سایر نمک ها در خاک می باشد . بیشترین حلالیت گچ در دمای ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد روی می دهد . نمک هایی نظیر کربنات کلسیم و سولفات سدیم که دارای یون مشترک با گچ هستند، حلالیت گچ را کاهش داده در حالیکه حضور سایر یون ها بدلیل بالا بردن قدرت یونی محلول، حلالیت گچ را افزایش می دهد حضور بیشتر یون کلسیم در مکان های تبادلی خاکهای با شوری کلریدی در مقایسه با خاکهای با شوری سولفاته، تمایل کمتر برای جذب یون های کلسیم حاصل از حلالیت گچ را در پی داشته و . این مسئله می تواند خطای تبادلی بیشتر را در خاک های سولفاته توجیه کند