سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی کوهکن – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
منوچهر مفتون – استاد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

از آنجا که کمبود نیتروژن در اکثر زمین های زراعی به علت کمی ماده آلی وجود دارد بنابراین برای افزایش عملکرد محصولات بایستی نیتروژن به خاک داده شودبور در محلول خاک در اصل بصورت H3Bo3 است که شکل قابل جذب برای ریشه گیاهان است . از سوی دیگر استفاده مستمر از آب های آبیاری شور حاوی بور زیاد سبب تجمع بور در برخی خاکهای جنوب ایران شده است . برای مقابله با سمیت بور راههایی نظیر آبشوئی خاک، استفاده از ارقام با مقاومت نسبی بالا و مصرف برخی از عناصر غذایی ضروری مانند نیتروژن و روی پیشنهاد می شودلذا مطالعه راههایی عملی که بتوان مقاومت نسبی این گیاه را به سمیت بور افزایش داد با توجه به اهمیت اقتصادی برنج، از الویت خاصی برخوردار است . هدف از انجام این پژوهش : ارزیابی تأثیر نیتروژن بر افزایش تحمل نسبی برنج به تنش ناشی از سمیت بور می باشد .