سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یک قسمت قابل توجه از لرزشهای بوجود آمده در ماشینهای الکتریکی ناشی از حضور میدان مغناطیسی در آنهاست . این میدانها نیروهای متناوبی با مولفه شعاعی و مماسی بر روی دندانه های ماشین ایجاد می کنند که نهایتاً به تولید لرزش در ماشین منتج می گردد . این نیروها به عوامل مختلفی از جمله جریان تغذیه ماشین وابسته می باشند که در این مقاله تأثیر هارمونیکهای جریان بر رفتار لرزشی ماشین مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و نتایج بدست آمده از مدلسازی و آزمایش نشان داده شده اند .