سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا رضائی – رئیس اداره امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشا ن
رضا نعناکار – مدیر تشکیلات و بودجه برنامه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فخرالسادات میرحسینی – . عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

در روش هزینه یابی برمبنای فعالیت کوشش می شود به محصولات (یا خدمات تولید شده )، هزینه سرباری منظور گردد که انعکاسی صحیح از هزینه هایی باشد که به خاطر ساخت آن محصولات (یا خدمات ) واقع شده یا می شو د. اجاره یا تملک بیمارستانها و مراکز درمانی از محرکهای اصلی هزینه برای تخصیص هزینه های سربار خدمات درمانی می باشد که با توجه ارزش روز افزون زمین و هزینه احداث ساختمان، در شهرهای مختلف و یا مناطق مختلف یک شهر ( خصوصا در کلان شهرها ) بسیار متفاوت است. در نتیجه محاسبه هزینه خدمات درمانی مشابه در مناطق مختلف به روش قیمت تمام شده، منجربه تعیین قیمتهای متفاوت برای خدمات مشابه خواهد شد که با وضعیت فعلی که تعرفه اینگونه خدمات هر ساله توسط دولت به صورت یکسان برای کل کشور تعیین و ابلا غ می گردد، بسیار متفاوت خواهد بو د. در چنین وضعیتی، گرانی خدمات درمانی در برخی شهرها یا مناطق ( و محدودیت گروههای از مردم در بهره مندی از اینگونه خدمات ) از چالشهای جدی محاسبه قیمت تمام شده در نظام سلامت کشور خواهد بود و لاجرم می باید از هم برای آن چاره ای ا ندیشید .