سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی
بهرام رضایی – استاد دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پ

چکیده:

توزیع ابعادی و شکل ذرات در صنایع بکار گیرنده پودر میکرونیزه، دارای اهمیت زیادی است. خواص شکل و ریخت شناسی ذرات، فرآیندهای بعدی از قبیل فلوتاسیون را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرفی خردایش و آسیا کردن عاملی است که باعث ایجاد تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد تحت فرآوری از قبیل توزیع ابعادی و شکل می شود. در این تحقیق، مطالعات آزمایشگاهی انجام شده جهت تعیین ویژگی های شکل و خاصیت تر شوندگی کانی گالن که از محصول آسیاهای گلوله ای و میله ای بدست آمده، ارایه شده است. ویژگی های شکل بر حسب توصیفگرهای شکل از قبیل کشیدگی، پهنی، گردی، و عرض نسبی، با اندازه گیری شکل های ذرات به صورت دو بعدی بر روی تصاویر ذرات و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی، شرح داده شده است. قابلیت یا خاصیت تر شوندگی کانی گالن به روش فلوتاسیون و بر اساس میزان بازیابی ذرات در شکل های مختلف، با استفاده از سلول فلوتاسیون آزمایشگاهی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که سرعت بازیابی ذرات به روش فلوتاسیون با افزایش گردی و عرض نسبی، کاهش مییابد، که این ذرات به عنوان فلوته شونده کند نامیده میشوند؛ یعنی مقدار خاصیت تر شوندگی ذرات کشیده و پهن کمتر بوده که نشان دهنده آبرانی بیشتری است، و به این ذرات فلوته شونده تند گفته می شود. آسیای گلوله ای، ذرات دارای گردی و عرض نسبی بیشتر، تولید می کند، در صورتیکه محصولات آسیای میله ای، دارای کشیدگی و پهنی بیشتری هستند