سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد
احمدعلی آماده – دانشیار مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
هادی مرادی – کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام گروه صنایع مهام
سیدمحمد لاری بقال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد

چکیده:

پوشش های کامپوزیتی نیکل- کاربید سیلسیم از جمله پوششهای پیشرفته ای است که مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون مطلوبی است. برای ایجاد پوشش های کامپوزیتی نیکل- کاربید سیلسیم حمام واتس حاوی ذرات ۵۰ نانومتری کاربید سیلسیم مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی این پوشش ها آزمون سای، به منظور تعیین رفتار سابشی، بررسی های الگوی پراش اشعه ایکس و SEM به منظور بررسی بافت و ریز ساختار پوشش انجام شد. با افزایش درصد زمان روشنایی، افزایش فرکانس مقاومت به سای به دلیل تغییر یافت و میزان حضور کاربید سیلسیم در پوشش کاهش می یابد. دانسیته جریان های پائین باعث بهبود مقاومت به سایش می شود و با افزایش دانسیته جریان مقاومت به سایش کاهش می یابد. بنابراین با بهینه کردن پارامترهای آبکاری با جریان پالسی می توان به مقاومت به سایش مطلوب دست یافت.