سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز مشهدی – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام شریفی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری تأثیر پارامترهای اجزا سیستم ترمز بررفتار دینامیکی خودروی سواری مورد بررسی قرار گرفته است. مدلی با ۱۴ درجه آزادی که حرکت انتقالی و دورانی خودرو در راستای طولی، جانبی، عمودی و جابجایی عمودی و دورانی چرخ ها را شامل می شود با کمک مدلهایی برای سیستم های فرمان تعلیق و تایر تهیه و صحه گذاری گردید. اجزاء سیستم ترمز شامل پدال ترمز، بوستر، سیلندر اصلی ترمز، شیر فشار شکن، کالیپر و طبق نیز بررسی و پارامترهای هر کدام تعین گردید. مدل هر جزء ‌تهیه و در مقایسه با نتایج واقعی صحه گذاری شد. در ادامه تاثیر پارامترهای اجزاء سیستم ترمز بر رفتار دینامیکی خودرو بررسی و پارامترهای موثر شناسایی گردید. شبیه سازی مورد بحث در این مقاله می تواند در طراحی اجزاء سیستم ترمز و یا بهبود و ارتقاء آن مورد استفاده قرار گیرد