سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فلاحت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

مشخص شدن پارامترهای مدل کروی به صورت دقیق امری با اهمیت محسوب می شود، چراکه در ادامه محاسبات برای انجام کریجینگ، ما فقط با این پارامترها کار خواهیم کرد. طی مطالعاتی که روی چند کانسار انجام شد، مشخص گردید که حساسیت اثر قطعه ای به تغییر بیش از دو پارامتر دیگر می باشد و نمودار اثر قطعه ای بر حسب میانگین خطا، شیب بیشتری را نسبت به دو پارامتر دیگر دارد. مطالعات فوق برای چند کانسار انجام گرفت و با توجه به مشاهده نتایج مشابه، در این مقاله روی یکی از آنها که کانسار سرب و روی می باشد، بحث شده است.