سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عباس مجدی – استادیار گروه مهندسی معدن ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار گروه مهندسی معدن ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدهاشم عرب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ،دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله تغییر شکل پذیری تونل دسترسی ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبس که در قسمت شرق ایران مرکزی واقع در جنوب شهرستان طبس در استان یزد میباشد ، مورد مطالعه قرار
گرفته است . تونل مورد مطالعه از ساختار زمین شناسی که مشتمل بر چهار لایه بندی مختلف شیبدار میباشد میگذرد . تأثیر پارامترهای مقاومت برشی سنگهای اطراف تونل نسبت به تغییر مکان
های نقاط حساس در سقف و در دیواره ها مورد بررسی عمیق قرار گرفت . نتایج حاصل مبین روابطغیر خطی بین تغییر مکان و پارامترCمیباشد . تغییر مکانهای حاصل نسبت به پارامتر φ بسیار حساس بوده ولی نسبت به افزایش مقادیرφ حساسیت قابل توجهی نشان نمی دهد.