سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرامت ملک زاده فرد – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، مجتمع دانشگاهی هوافضا
سید محمدرضا خلیلی – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
محمد حسین شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ته
بهروز افطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ته

چکیده:

در این مقاله تأثیر پارامترهای هندسی پانل ساندویچی مثل نسبت طول به ضخامت کل ورق (a/h)، نسبت طول به عرض ورق (a/b)، نسبت ضخامت هسته میانی به ضخامت کل ورق (hc/h) و ضخامت تک لایه های کامپوزیتی رویه ها بر روی پاسخ ضربه عرضی با سرعت پایین روش پانل ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته میانی FGM مورد بررسی قرار گرفته است. فعل و انفعال ضربه زننده و پانل به کمک سیستم به دو درجه آزادی جرم و فنر مدل شده است. برای تخمین نیروی برخورد، روش عددی بر پایه تئوری بهبود یافته مرتبه بالای ورق ساندویچی به کار برده شد. تئوری برشی مرتبه اول برای رویه ها بکار رفت، در حالی که تئوری الاستیسیته سه بعدی برای هسته استفاده شد. برای اولین بار اثر در نظر گرفتن تنش های برشی و نرمال در صفحه برای هسته لحاظ شد. اجزای جابجایی در هسته با تابع چند جمله ای فرض می شوند که دارای ضرایب مجهول می باشد. توابع توانی، هلالی و نمایی و نیز روش همگن سازی موری-تاناکا برای توزیع خواص ماده هسته مورد استفاده قرار گرفتند.