سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ونوس فریمهر – مدیر عامل شرکت مهندسی وندیداد سازه

چکیده:

مدیریت بحران را باید از ارکان مدیریت ایمنی جامعه جهت تضمین نیل مطمئن بسوی اهداف برنامه ریزی های توسعه اجتماعی- اقتصادی دانست . با چنین دیدگاهی مدیریت بحران نیازمند دیدگاه ها و بنیادهای فلسفی اصیل برآمده از فرهنگ جامعه، آمار و اطلاعات برآمده از مطالعات و آسیب شناسی اجتماعی -اقتصادی خاص جامعه و رویکردها و روش های اجرایی متناسب با آسیب پذیری های اجتماعی – اقتصادی خاص آن جامعه می باشد . در مقاله حاضر مراحل سه گانه فوق با عطف نظر به کلیات و مقتضیات اساسی تشریح گردیده و تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر برنامه ریزی مدیریت بحران مطرح گردیده است.