سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه سعادت – دانشجوی دورهکارشناسی ارشد مهندسیمواد
سعید ملک سعیدی – دانشجوی دوره دکتری تخصصی بخش مهندسیمواد
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسیمواد دانشگاه شیراز

چکیده:

از آنجا که بالا بردن دانسیته قطعات تولیدی در روش های مختلف تولید سرامیکها (اعم از روش های خشک و تر) متضمن رسیدن به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مناسب می باشد، در این تحقیق اثر پرسکردن قطعات خام آلومینایی تولید شده به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار جهت بالا بردن هر چه بیشتر دانسیته قطعات مورد مطالعه قرار گرفت. در یک شیوه ابداعی عملیات پرس کردن به دو روش پرستکمحوری معمولی و روش شبه فرج در چند نوع قالب با تلورانس ابعادی مختلف نسبت به نمونه خام اولیه انجام شد. ۲% افزایش دانسیته خام، ۰/۸% افزایش در دانسیته نهایی و ۵ گیگاپاسکال افزایش در سختی قطعات پرس شده در قالبهایی با تلورانس صفر نشان از موفقیت آمیز بودن این روش دارد. انتظار آن می رفت که دانسیته قطعات تولیدی با انجام عملیات پرس کردن در قالبهایی با تلورانس ابعادیبزرگتر با قابلیت انجام تغییر فرم جانبی بتواند در افزایش دانسیته قطعات خام تأثیر مثبتی داشته باشد. علیرغم اینکه نمونه های خام تولیدی کاملاً سالم به نظر می رسید، اما تصاویر میکروسکوپی حکایت ازایجاد ترکهای موئین در نمونه های خام تولیدی داشت. این امر سبب افت دانسیته و سختی در قطعات پرس شده بروش شبه فرج نسبت به روش تکمحوری گردید.