سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

روزبه مافی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ
محمدرضا محمدزاده عطار – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ
مجتبی میرعابدینی – استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیامک مرادیان – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از فن DSC ، برنامه دمایی – زمانی مناسب پخت لاک های پودریِ بر پایة رزین های پلی استر و هیبرید اپوکسی / پلی استر به منظور ایجاد پوششی با بیشترین میزان مقاومت در برابر عوامل خورنده محیطی، بدست آمده است . با اعمال الکترو استاتیکی پودر بر روی سطح فولاد چربی گیری شده، مقاومت در برابر خوردگی لاک های پودری پخت شده در شرایط مختلف در آزمون پاشش مه نمک و میزان تغییر چسبندگی پیش و پس از آزمون رطوبت مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین با تهیه فیلم آزاد لاک های پودری مذکور، میزان عبور بخار آب بررسی شده است .
نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که با تغییر در برنامه زمان بندی پخت، تغییر زیادی در میزان مقاومت در برابر خوردگی، چسبندگی و میزان عبور بخارآب لاک های پودرهای مورد بررسی بوجود نمی آید . ضمن اینکه در نتیجه پخت کامل پوشش و ایجاد بیشترین میزان شبکه ای شدن در برنامه های بدست آمده برای پخت پوشش های پودری مذکور، بیشترین میزان مقاومت در برابر خوردگی از این پوشش های پودری بدست خواهد آمد که در صورت عدم ایجاد بیشینه پیوندهای عرضی در نتیجة پخت ناقص، پوششی با عمر سرویس دهی پایین حاصل خواهد شد