سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زهدی – کارشناس ارشد مرتعداری، اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند
علی خلیلی – کارشناس مرتع و آبخیزداری، اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند
علی اصغر نعمت پور – کارشناس مرتع و آبخیزداری، اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند
حسن مسعودی – رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند

چکیده:

در ایران دو عامل چرای بی موقع و زودهنگام، تعداد دام بیش از ظرفیت مرتع از مهمترین عوامل تخریب خاک و پوشش گیاهی مراتع بشمار می روند. در مقابل این تخلفات و جهت جلوگیری از آنها ادارات منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پروژه کنترل دام را در طول سال اجرا می نمایند. در این پروزه بر اساس پروانه های مرتعداری زمان ورود و خروج دام به مرتع و نیز تعداد دام هر دامدار دارای پروانه کنترل می گردد و در صورت تخطی هر دامدار از چارچوب پروانه های مرتعداری، دامدار متخلف به مراجع قضایی معرفی می گردد. در تحقیق حاضر برای بررسی اثر این پروژه بر نحوه تغییر تعداد تخلفات در زمینه ورود دام به مرتع آمار ۹ سال گذشته تعداد تخلفات و موارد هر یک در اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. همچنین در راستای پروژه کنترل دام اداره منابع طبیعی دماوند سیاست های مختلفی را جهت برخورد با دامداران و کاهش میزان تخلفات اتخاذ کرده که هر یک نتایج مختلفی در پی داشته است که در پژوهش فوق تأثیر این سیاست ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که اعمال صریح قانون و همکاری و هماهنگی تنگاتنگ دستگاه های قضایی و نیروهای انتظامی با ادارات منابع طبیعی بیشترین تأثیر را در کاهش تخلفات داشته است.