سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مقصودی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد رحمانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ف
بهنام ساعی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری دانشکده مهندسی شیمی تب

چکیده:

در برج های تقطیر با خارج کردن جریان مایع داغ از یک سینی مشخص و سردکردن آن تا دمای مناسب و برگرداندن به چند سینی بالاتر، مقدار بخار داخل برج و به تبع آن قطر برج کاهش یافته و تنظیم می‌شود. این تکنیک پمپ گردشی (PumpAraund) نام دارد. پمپ های گردشی به عنوان یک کندانسور میانی عمل می کنند و در حین عمل سرد کردن جریان مایع گرم، مقداری انرژی بازیافت می کند که از این انرژی در پیش گرم کردن خوراک استفاده می‌شود. البته با توجه به عملکرد مشترک برخی واحدهای پالایشگاهی، از این انرژی می‌توان در موارد دیگر نیز استفاده کرد. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر پمپ های گردشی بر کاهش و تنظیم قطر در یک برج تقطیر اتمسفریک خاص (برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه جدید ایران)، پس از شبیه سازی، محاسبه‌ی قطر در چهار قسمت برج برای سه نوع سینی دریچه‌ای، غربالی و فنجانی و یک نوع پرکن خاص، در دو حالت خاموش و روشن بودن پمپ های گردشی، توسط نرم افزار Hysys انجام و نتایج حاصل با محاسبات دستی، که برای سینی غربالی صورت گرفته است، مقایسه شده‌اند که در نتیجه، به لحاظ فنی، سینی دریچه‌ای با قطر ۲۰/۳۳ft مناسب تشخیص داده شد. تأثیر پمپ های گردشی در بازیافت انرژی و کاهش هزینه در یک برج تقطیر با شبیه سازی پمپ های گردشی و استخراج بارهای حرارتی آنها از نر م افزار Hysys و نیز طراحی میعان کننده بالاسری از نوع خنک کننده هوایی (Air Cooler) بررسی شد که در نهایت، در حالت خاموش بودن پمپهای گردشی ظرفیت حرارتی، سطح کل، تعداد کل لوله ها و توان فن میعان کننده‌ی بالاسری به ترتیب (فرمول) و در حالت روشن بودن پمپ های گردشی با ظرفیت (فرمول) ، پارامترهای ذکر شده برای میعان کننده بالاسری به ترتیب (فرمول) به دست آمدند.