سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صافی – گروه سرامیک دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – گروه سرامیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب سرامیک های آلوم ینائی تقویت شده با زیرکنیا ) ) ZTA باعث شده است تا این کامپوزیت در سال های اخیر بتواند جانشین مناسبی برای آلومینا درساخت قطعات با خواص مکانیکی بالا مطرح شود . از طرف دیگر ZTA دستیابی به فن آوری نانو این امکان را فراهم آورده است تا با استفاده از آن قابلیت های به کارگیری سرامیک های در ساخت اینگونه قطعات ارتقاء یابد و وجود ریز ساختار های نانو به طور فوق العاده این خو اص را افزایش دهد . به همین منظور در این تحقیق با استفاده از نانو پودرهای Al2O3 و ZrO2 که به روش خشک مخلوط شده اند نمونه هائی تحت فشار های مختلف (۳۰۰ – ۷۵۰ MPa) به روش تک محوری تولید و سپس در دماهای گوناگون( ۱۴۰۰ -۱۷۰۰ o C ) تحت عملیات سینتر بدون فشار قرار گرفت . بر اساس این تحقیق بهترین شرایط مربوط به فشارپرس، دما و زمان سینترینگ برای مطلوب ترین نتایج دانسیته ، میکرو سختی و بررسی های ریز ساختاری استخراج گردید .