سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین ابراهیمی پور – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ک
رضا دهنویه – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ک
مهدی جعفری – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ک

چکیده:

فلسفه مدیریت کیفیت بر ارتقاء مستمر کیفیت و پاسخگویی به نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری استوار است که این امر، یادگیرنده بودن سازمان را اجتناب ناپذیر می کند چرا که سازمان ها به میزانی که یادگیرنده هستند می توانند در مقابل تغییر انعطاف نشان د هند و به اصطلاح پیوسته کیفیت خود را ارتقاء دهند . سازمان بیمارستان به دلیل تولید خدمات و رابطه نزدیک با مشتری ( بیمار ) و اهمیتی که خدمات بهداشتی درمانی در سلامتی جامعه دارد و همچنین به دلیل ارائه خدمات فنی و حساس، از نظر یادگیری سازمانی جایگاه ویژه ای را بهخود اختصاص داده است .