دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله تأثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانهزنی بذر پنجهمرغی در شرایط تنش با ترکیبات آللوپاتیک آتریپلکس لنتیفورمیس

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صادق فخیره – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده:
گیاهان در مراحل مختلف زندگی با شرایط تنشی گوناگونی، از جمله (تنش با ترکیبات آللوپاتیک) مواجه هستند. این شرایط توسط عوامل زنده ایجاد می شود و بر جوانه زنی و رشد گیاهان اثر می گذارد. اثر آللوپاتی گیاهان بر یکدیگر یکی ازدغدغه های مهم در اصلاح و احیای مراتع کشور بوده که در امر مرتع کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سالیسیلیک اسید یک هورمون گیاهی برای کاهش اثرات مضر بسیاری از تنش ها شناخته شده است. در تحقیق حاضر اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید به مدت ۱۲ ساعت در سطوح ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر، بر روی جوانه زنی و رشد بذور Cynodon dactylon تحت شرایط تنش آللوپاتیک Atriplex lentiformisدر سطوح ۰، ۵، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد مطالعه شد. نتایج مبین کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و طول ساقه چه در اثر حضور تنش آللوپاتی بود. در مقابل، سالیسیلیک اسید درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه را در شرایط تنش آللوپاتیک افزایش داد.

دانلود مقاله تأثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانهزنی بذر پنجهمرغی در شرایط تنش با ترکیبات آللوپاتیک آتریپلکس لنتیفورمیس

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صادق فخیره – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده:
گیاهان در مراحل مختلف زندگی با شرایط تنشی گوناگونی، از جمله (تنش با ترکیبات آللوپاتیک) مواجه هستند. این شرایط توسط عوامل زنده ایجاد می شود و بر جوانه زنی و رشد گیاهان اثر می گذارد. اثر آللوپاتی گیاهان بر یکدیگر یکی ازدغدغه های مهم در اصلاح و احیای مراتع کشور بوده که در امر مرتع کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سالیسیلیک اسید یک هورمون گیاهی برای کاهش اثرات مضر بسیاری از تنش ها شناخته شده است. در تحقیق حاضر اثر پیش تیمار بذر با سالسیلیک اسید به مدت ۱۲ ساعت در سطوح ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر، بر روی جوانه زنی و رشد بذور Cynodon dactylon تحت شرایط تنش آللوپاتیک Atriplex lentiformisدر سطوح ۰، ۵، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد مطالعه شد. نتایج مبین کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و طول ساقه چه در اثر حضور تنش آللوپاتی بود. در مقابل، سالیسیلیک اسید درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه را در شرایط تنش آللوپاتیک افزایش داد.

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید