سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن مسعودی – سازمان برق ایران دفتر طرح و برنامه برق
وحید گودرزی صدر – سازمان برق ایران دفتر طرح و برنامه برق

چکیده:

هزینه های بسیار زیاد توسعه شبکه قدرت ما را بر آن می دارد تا در طراحی شبکه های آینده علاوه بر تأمین بار مصرفی شبکه ، از نظر فنی و اقتصادی گزینه بهینه را بدست آوریم .
بر اساس روشهای معمول، بررسی شبکه های قدرت بر پایه مطالعات پخش بار، پایداری گذرای ساده ( بدون در نظر گرفتن کنترل کننده ها ) و اتصال کوتاه صورت می پذیرد . نحوه مطالعات فوق علی الخصوص در زمینه پایداری گذرای ساده ممکن است موجب سرمایه گذاری مازاد در صنعت گردد . زیرا بسیاری از ابزارهای کنترلی مانند GOV , AVR و PSS در این گونه مطالعات ملحوظ نمی گردند و لذا جهت جبران اغتشاشات ناشی از اتصال کوتاه و قطع خطوط بجای استفاده از واکنشهای ابزار کنترلی، اضافه کردن تاسیساتی مانند خطوط انتقال مورد توجه قرار می گرفته است . دلایل اصلی که روش مطالعات پایداری بصورت پایداری گذرای ساده مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از :
۱٫ PSS و GOV , AVRنیاز به اطلاعات کافی جهت مدل سازی
۲کم بودن سرعت واکنش ابزار کنترلی در گذشته .
۳مشکلات بهره برداری از GOV , AVR و PSS از قبیل انجام تنظیمات و نگهداری سیستم کنترل .
۴روش کلی حاکم بر مطالعات سیستم مبنی بر قرار گرفتن در ناحیه ایمن ) ) SAFE SIDE در هنگام مطالعات .
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات نوعی typical data و مدلهای استانداردPSS و GOV , AVRپایداری سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته و به منظور نشان دادن اهمیت این تجهیزات در مطالعات ، پایداری شبکه سراسری در اثر وقوع اتصال کوتاه سه فاز در شینه ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه بندرعباس با و بدون استفاده از عوامل فوق الذکر مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای کل سیستم ارائه می گردد .