سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم خندان –
عیلرضا آستارایی –
امیر فتوت – فوق لیسانس خاکشناسی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده میشود .اما ا این کود بایستی بتواند علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقاء داده، ضمن جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی مخصوصًا آبهای زیر زمینی، تجمع آلاینده هایی نظیر نیترات را در محصولات زراعی به حداقل مقدار ممکن تنزل دهد . علاوه بر آن ضمن افزایش راندمان کودی، سلامتی انسان و دام نیز تأمین شود( ١). کمپوست یا کود آلی بقایای تخمیر شده زباله های شهری و یا ضایعات زراعی و کشاورزی است و بی آنکه زیانی برای خاکهای کشاورزی داشته باشد، باعث حاصلخیزی و توان بیشتر خاک میشود . چگونگی تأثیر کمپوست علاوه بر خصوصیات و نوع و مقدار مصرف کمپوست به خاک و شرایط کشت و زرع کار بستگی دارد ( ۲).با توجه به توصیه های وزارت کشاورزی ایران در باره مصرف کمتر کودهای شیمیایی برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و همچنین دلایل اقتصادی و ترغیب کشاورزان به مصرف بیشتر کودهای آلی، این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه کمپوست و کود های شیمیایی بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط گلخانه انجام شد.