سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی نجفی – دانشجوی مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در جنوب ایران در قسمتی از کوههای زاگرس و خلیج فارس در حدود دویست بیرون زدگی نمکی وجود دارد. با توجه به تشکیلات کربناته کارستی که در جنوب ایران وجود دارد مناطقی از استان فارس نیز شامل این نواحی می باشند که در مجاورت گنبدهای نمکی قرار گرفته اند و باعث کاهش کیفیت آبهای کشاورزی به مقدار قابل ملاحظه ای شده اند. با توجه به اینکه آب از عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی در استان فارس می باشد مطالعه چگونگی نقش گنبدهای نمکی در کاهش کیفیت آبهای کارستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به تأثیر منفی گنبدهای نمکی بر روی کیفیت آبهای سطحی، هدف ما را از این مطالعه که بررسی اثر گنبد نمکی جهانی در جنوب غربی فیروزآباد فارس بر روی کیفیت آب رودخانه فیروزآباد می باشد را مشخص می سازد.