سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه روغنیان جهرمی – مدیر امور بهره برداری انتقال شرکت برق منطقه ای فارس، دانشجوی کارشناس
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از آنجا که بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی حالتهای گذرای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT) درمورد مدار کاهنده فرورزونانس فعال بوده است. در این مقاله مدار کاهنده فرورزونانس غیرفعال در نرم افزار MATLAB,EMTP شبیه سازی شده و اثر تغییر پارامترهای CVT بوسیله بررسی پاسخ فرکانسی و شکل موج ولتاژ ثانویه مطالعه و جمع بندی شده است