سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی شانظری شاهرضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد خرم – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

عامل رسوب گرفتگی در شبکه مبدلهای حرارتی یکی از مشکلاتی است که عملکرد شبکه را تحت تأثیر قرار می دهد. در نظر نگرفتن این عامل چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اصلاح سبب تحمیل هزینه های بسیاری به شبکه موجود می گردد . نتایج بدست آمده در این مطالعه ، اهمیت توجه به پدیده رسوب گرفتگی مبدل حرارتی را در شبکه مبدل های حرارتی نشان می دهد بنابراین بکارگیری روش مناسب برای اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور کاهش میزان رسوب و افزایش راندمان حرارتی شبکه لازم و ضروری م یباشد تا از افزایش هزینه های ناشی از این پدیده جلوگیری نماید . در این مقاله با وارد کردن تأثیر رسوب در شرایط دما یی مبدلها و در ان تگراسیون حرارت ی شبکه مبدلها ی حرارت ی در نظر گرفته شده است . مورد مورد مطالعه واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان (شبکه پیش گرمایش، واحد تقط یر اتمسفر یک، خلأ و شبکهHENواحدS.R.G است که با استفاده از ماژول های مختلف نرم افزارAspenشبیه سازی و انتگراسیون آن انجام شده است بکار گیری روش ارائه شده بسیار ساده و در عین حال کاربردی است.